Vi holder åpent som vanlig, med smitteverntiltak. Vi tilbyr også terapi via kryptert videosamtale eller per telefon. Ifølge forskning er videoterapi i mange tilfeller et fullverdig alternativ til terapi ansikt til ansikt. Vi har ledig kapasitet og tar i mot nye pasienter.

Vi har vanligvis kort ventetid, og tilbyr samtaleterapi til personer i alle aldre, par og familier. Du trenger ingen henvisning.

Endringsarbeid er avhengig av god personkjemi, en trygg relasjon, og enighet om hvilket arbeid som skal gjøres. Vi vil gjøre vårt beste for å legge til rette for godt samarbeid. Vi har bred kompetanse, slik at vi kan tilpasse arbeidsmetodene til ditt eller deres ønsker og behov. Alle psykologene i Oslo Psykologkollektiv er medlem av Norsk Psykologforening.

Som helsepersonell har vi full taushetsplikt, med unntak for situasjoner hvor vi blir alvorlig bekymret for mindreårige barn, eller hvor det er fare for liv og helse.

Ta gjerne kontakt med en av oss, eller bruk vårt felles kontaktskjema. Du kan lese mer om hver av oss og finne direkte kontaktinformasjon ved å klikke på bildene.

Våre psykologer

Tuva Sophie Dahl

Som psykolog er jeg opptatt av å møte mennesker på en åpen og vennlig måte. Jeg har tidligere arbeidet i skolehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten og har lang erfaring i å møte mennesker med svært variert problematikk. Jeg ønsker å gi deg profesjonell hjelp til å oppleve mer mestring og livslyst i din hverdag, enten problemet skyldes indre emosjonelle problemer eller en vanskelig livssituasjon.

Les mer

Alicia Thi Nguyen Ryberg

Vi møter motgang på de måtene vi kan. Noen ganger vokser vi på det, og andre ganger fører det til nye problemer som blir tunge å bære. Som psykolog kan jeg ikke fjerne motgang, men jeg kan hjelpe deg med å finne nye mestringsmåter, i kriser og med mer gjennomgripende problemer.

Les mer

Nora Svenson Paus

Av og til blir livet ekstra strevsomt og man kan føle seg fastlåst. I slike situasjoner kan det være godt å søke hjelp. Jeg ser på terapi som et samarbeid der vi sammen leter etter nye måter å forstå og se på oss selv slik at livet blir mer håndterbart.

Les mer

Nina Monclair

Livsvansker og strev er noe alle mennesker erfarer, og som vi ofte klarer å håndtere på gode måter. Enkelte ganger kan imidlertid vanskene være for store og fastlåste til at man skal stå i dem alene. I terapi er det rom for å snakke høyt om ting som oppleves fremmede eller vanskelige å dele, og jeg vil være opptatt av at du føler deg hørt og tatt på alvor.

Les mer

Sveinung Odland

Spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Jobber både med familier og enkeltpersoner, barn ungdom og voksne. For meg er det grunnleggende å møte mennesker med de utfordringene de har.

Les mer

Peder Dyrnes Stabell

Jeg tilbyr timer på kveldstid tirsdager, på dagtid jobber jeg ved Søndre Oslo DPS. Jeg har erfaring med behandling av angst, depresjon, traumer, problemer i relasjoner og andre livsvansker, både i korte og lange forløp. I behandlingen er jeg opptatt av å skape et trygt rom der vanskelige sider ved livet kan utforskes og forstås.

Les mer

Lene Therese B. Linnemørken

Noen ganger kan vi møte på problemer som vi ikke klarer å løse på egenhånd. Når disse vedvarer over tid, kan de skape store utfordringer i hverdagslivet vårt. I slike tilfeller kan det være nyttig å snakke med en psykolog. Jeg er opptatt av hvordan problemer påvirker hele mennesket, og jeg jobber mye i skjæringspunktet mellom det psykiske og det fysiske.

Les mer

Håvard Steinde

Autorisert klinisk psykolog. Erfaring med behandling av et bredt spekter av vansker, inkludert angst, milde til moderate depresjoner, stress, utbrenthet og nedstemthet. Jeg har troen på menneskets iboende potensiale for psykisk vekst og er derfor opptatt av alle faktorer som er med på å danne et godt vekstgrunnlag.

Les mer

Hans Christian Bollingmo

De fleste vil oppleve psykiske vansker i en eller annen form i løpet av livet, og noen ganger kan det være lurt, men også utfordrende, å søke hjelp. Jeg verdsetter en relasjon med respekt, varme og godt samarbeid, og ønsker å bistå i den personlige prosessen som kan oppstå i møte med problemer.

Les mer

Astrid Dåstøl

Som psykolog er jeg interessert i hva følelsene våre kan fortelle oss og hvordan de kan lede oss mot å få det bedre med oss selv og andre. Jeg vil gjerne hjelpe deg med å sette ord på følelser, bruke og uttrykke dem på en måte som er god for deg og dem du har rundt deg.

Les mer

Halvor Wennesland Gravdal

Som terapeut har jeg et helhetlig blikk på mennesket og jobber mye med følelseshandtering, tankemønster og det å finne en retning i livet. Jeg jobber integrativt, noe som innebærer at jeg bruker teknikker fra ulike terapeutiske tilnærminger på ulike problemer.

Les mer

Rikke Middelhuis Eriksen

Ved å snakke om det vanskelige kan vi bearbeide opplevelser, sortere i følelser og tanker, og få nye forståelser av oss selv og andre. Jeg ser terapi som et fruktbart sted å finne nye og gode måter å være med seg selv og andre på.

Les mer

Fra bloggen

Hvordan forandre følelser

Av psykolog Astrid Dåstøl, 29. oktober 2021 11:58

Når vi har det vanskelig, er det ofte fordi vi bærer på vonde følelser fra fortiden.

Mindfulness og kjærlighet for seg selv.

Av psykolog Håvard Steinde, 20. juni 2021 02:04

Hva betyr det å ha kjærlighet for seg selv? Dette er noe som mange kanskje ikke har reflektert så mye over før.
I teksten under forsøker jeg å reflektere litt rundt dette.

Tanker, følelser og handlinger på godt og vondt.

Av psykolog Halvor Wennesland Gravdal, 13. mai 2020 10:05

Tanker, følelser og handlinger henger tett sammen og påvirker hverandre gjensidig. Her er noen ord om hvordan disse henger sammen på godt og vondt og hvordan vi kan bruke dette til å ha det bedre i hverdagen.

Fra korona til karuna

Av psykolog Håvard Steinde, 2. april 2020 13:26

Ordet karuna finner vi i både buddhismen og jainismen og blir oversatt til medfølelse. Hva har korona og karuna med hverandre å gjøre? Hvordan kan mørke tider være kilden til lys?

Prøv videoterapi da vel!

Av , 23. mars 2020 14:52

Kanskje du kan tenke deg å møte psykologen din i et virtuelt terapirom? Selv om korona-pandemien tvinger oss til isolasjon, kan man arbeide terapeutisk med digitale hjelpemidler. 

Flere blogginnlegg