Vi har vanligvis kort ventetid, og tilbyr samtaleterapi til personer i alle aldre, par og familier. Du trenger ingen henvisning. Videoterapi ved forespørsel.

Endringsarbeid er avhengig av god personkjemi, en trygg relasjon, og enighet om hvilket arbeid som skal gjøres. Vi vil gjøre vårt beste for å legge til rette for godt samarbeid. Vi har bred kompetanse, slik at vi kan tilpasse arbeidsmetodene til ditt eller deres ønsker og behov. Alle psykologene i Oslo Psykologkollektiv er medlem av Norsk Psykologforening.

Som helsepersonell har vi full taushetsplikt, med unntak for situasjoner hvor vi blir alvorlig bekymret for mindreårige barn, eller hvor det er fare for liv og helse.

Ta gjerne kontakt med en av oss, eller bruk vårt felles kontaktskjema. Du kan lese mer om hver av oss og finne direkte kontaktinformasjon ved å klikke på bildene.

Våre psykologer

Nina Monclair

Livsvansker og strev er noe alle mennesker erfarer, og som vi ofte klarer å håndtere på gode måter. Enkelte ganger kan imidlertid vanskene være for store og fastlåste til at man skal stå i dem alene. I terapi er det rom for å snakke høyt om ting som oppleves fremmede eller vanskelige å dele, og jeg vil være opptatt av at du føler deg hørt og tatt på alvor.

Jeg har for tiden ikke ledig kapasitet

Les mer

Benne-Christer Bakke

Psykologspesialist med fordypning i intensiv dynamisk korttids­terapi (ISTDP). Jeg har bred erfaring fra arbeid i psykisk helsevern med voksne pasienter i poliklinikk, døgnbehandling, ved familievernkontor og i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Les mer

Hallvard Pladsen

Som psykolog møter jeg ofte mennesker som opplever å stå fast i livet på ulike måter. Det kan være de står midt oppe i en livskrise, en vanskelig relasjon, eller at de står fast i vonde følelser, reaksjoner eller symptomer som de ikke finner veien ut av. Mitt mål er å hjelpe deg slik at du både kan forstå dine egne reaksjoner og følelser, men også finne veien ut av det fastlåste. Jeg har erfaring med flere ulike behandlingsmetoder, men jobber primært med utgangspunkt i psykodynamisk terapi.

Les mer

Kristian Schiøtt

Målet mitt er å hjelpe deg å bli bedre kjent med deg selv. Jeg ønsker å hjelpe deg med å sortere tanker og følelser slik at du forstår årsakene til plagene dine, slik at du får det bedre på kort sikt - og kan forhindre eller håndtere plager på lang sikt

Les mer

Tuva Sophie Dahl

Som psykolog er jeg opptatt av å møte mennesker på en åpen og vennlig måte. Jeg har tidligere arbeidet i skolehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten og har lang erfaring i å møte mennesker med svært variert problematikk. Jeg ønsker å gi deg profesjonell hjelp til å oppleve mer mestring og livslyst i din hverdag, enten problemet skyldes indre emosjonelle problemer eller en vanskelig livssituasjon.

Les mer

Alicia Thi Nguyen Ryberg

Hei! Jeg er teoretisk trygg og metodisk kreativ. Taus når det trengs, men også direkte. Jeg bruker min egen sårbarhet for å forstå andres smerte.

Les mer

Lene Therese B. Linnemørken

Noen ganger kan vi møte på problemer som vi ikke klarer å løse på egenhånd. Når disse vedvarer over tid, kan de skape store utfordringer i hverdagslivet vårt. I slike tilfeller kan det være nyttig å snakke med en psykolog. Jeg er opptatt av hvordan problemer påvirker hele mennesket, og jeg jobber mye i skjæringspunktet mellom det psykiske og det fysiske.

Les mer

Liv Marit Nesset

Jeg er psykologspesialist med mange års erfaring i offentlig psykisk helsevern. Her har jeg jobbet med et bredt spekter av psykiske lidelser-, livskriser- og reaksjoner på ulike belastninger som mennesker kan oppleve. Målet mitt er å møte alle med grundig lytting og genuin omsorg.

Les mer

Astrid Dåstøl

Som psykolog er jeg interessert i hva følelsene våre kan fortelle oss og hvordan de kan lede oss mot å få det bedre med oss selv og andre. Jeg vil gjerne hjelpe deg med å sette ord på følelser, utforske dem og uttrykke dem på en måte som er god for deg og dem du har rundt deg.

Les mer

Nora Svenson Paus

Av og til blir livet ekstra strevsomt og man kan føle seg fastlåst. I slike situasjoner kan det være godt å søke hjelp. Jeg ser på terapi som et samarbeid der vi sammen leter etter nye måter å forstå og se på oss selv slik at livet blir mer håndterbart.

Les mer

Sveinung Odland

Spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Jobber både med familier og enkeltpersoner, barn ungdom og voksne. For meg er det grunnleggende å møte mennesker med de utfordringene de har.

Les mer

Emilie W. Guttormsen

Jeg har mange års erfaring som klinisk psykolog i spesialisthelsetjenesten, og jobber blant annet med temaer som selvfølelse, forholdet til egne emosjoner, grensesetting og selvivaretagelse, relasjonsvansker, utbrenthet, stress, sorg, kroppslig smerte, rusrelatert problematikk, søvnvansker, depresjon og angst. Jeg er opptatt av at du føler deg trygg og ivaretatt, og at vi jobber med det som er viktig for deg.

Les mer

Fra bloggen

ADHD-kurs

Av psykolog Nora Svenson Paus, 15. november 2023 15:20

Oslo Psykologkollektiv arrangerer kurs for voksne med ADHD som starter i vinter. Kurset egner seg for deg som har spørsmål knyttet til diagnosen, og som ønsker hjelp med å håndtere utfordringer i hverdagen knyttet til å leve med ADHD.

ADHD-kurs

Av psykolog Nora Svenson Paus, 30. september 2023 10:59

Oslo Psykologkollektiv arrangerer kurs for voksne med ADHD som starter i høst. Kurset egner seg for deg som har spørsmål knyttet til diagnosen, og som ønsker hjelp til å håndtere utfordringer i hverdagen knyttet til det å leve med ADHD.

Hvordan forandre følelser

Av psykolog Astrid Dåstøl, 29. oktober 2021 11:58

Når vi har det vanskelig, er det ofte fordi vi bærer på vonde følelser fra fortiden.

Mindfulness og kjærlighet for seg selv.

Av , 20. juni 2021 02:04

Hva betyr det å ha kjærlighet for seg selv? Dette er noe som mange kanskje ikke har reflektert så mye over før.
I teksten under forsøker jeg å reflektere litt rundt dette.

Tanker, følelser og handlinger på godt og vondt.

Av , 13. mai 2020 10:05

Tanker, følelser og handlinger henger tett sammen og påvirker hverandre gjensidig. Her er noen ord om hvordan disse henger sammen på godt og vondt og hvordan vi kan bruke dette til å ha det bedre i hverdagen.

Flere blogginnlegg