Vi har ledig kapasitet og tilbyr terapi på kveldstid og dagtid, på norsk og engelsk. Vi tilbyr samtaleterapi til personer i alle aldre og til familier. Sammenlignet med andre privatpraktiserende psykologer har vi lave priser, spesielt for deg som er student eller stønadsmottaker. Du trenger ingen henvisning.

Endringsarbeid er avhengig av god personkjemi, en trygg relasjon, og enighet om hvilket arbeid som skal gjøres. Vi vil gjøre vårt beste for å legge til rette for godt samarbeid. Vi har bred kompetanse, slik at vi kan tilpasse arbeidsmetodene til ditt eller deres ønsker og behov. Alle psykologene i Oslo Psykologkollektiv er medlem av Norsk Psykologforening.

Som helsepersonell har vi full taushetsplikt, med unntak for situasjoner hvor vi blir alvorlig bekymret for mindreårige barn, eller hvor det er fare for liv og helse.

Ta gjerne kontakt med en av oss, eller bruk vårt felles kontaktskjema. Du kan lese mer om hver av oss og finne direkte kontaktinformasjon ved å klikke på bildene.

Våre psykologer

Nina Monclair

Livsvansker og strev er noe alle mennesker erfarer, og som vi ofte klarer å håndtere på gode måter. Enkelte ganger kan imidlertid vanskene være for store og fastlåste til at man skal stå i dem alene. I terapi er det rom for å snakke høyt om ting som oppleves fremmede eller vanskelige å dele, og jeg vil være opptatt av at du føler deg hørt og tatt på alvor. 

Les mer

Sigyn Birkeland

Jeg er utdannet psykolog fra universitetet i Oslo med fordypning i arbeid med barn, unge og familiene deres. Jeg tar også imot voksne klienter.

Les mer

Hans Christian Bollingmo

De fleste vil oppleve psykiske vansker i en eller annen form i løpet av livet, og noen ganger kan det være lurt, men også utfordrende, å søke hjelp. Jeg verdsetter en relasjon med respekt, varme og godt samarbeid, og ønsker å bistå i den personlige prosessen som kan oppstå i møte med problemer.

Les mer

Håvard Steinde

Autorisert klinisk psykolog. Erfaring med behandling av et bredt spekter av vansker, inkludert angst, milde til moderate depresjoner, stress, utbrenthet og nedstemthet. Jeg har troen på menneskets iboende potensiale for psykisk vekst og er derfor opptatt av alle faktorer som er med på å danne et godt vekstgrunnlag.

Les mer

Halvor Wennesland Gravdal

Som terapeut har jeg et helhetlig blikk på mennesket og jobber mye med følelseshandtering, tankemønster og det å finne en retning i livet. Jeg jobber integrativt, noe som innebærer at jeg bruker teknikker fra ulike terapeutiske tilnærminger på ulike problemer.

Les mer

Nora Svenson Paus

Av og til blir livet ekstra strevsomt og man kan føle seg fastlåst. I slike situasjoner kan det være godt å søke hjelp. Jeg ser på terapi som et samarbeid der vi sammen leter etter nye måter å forstå og se på oss selv slik at livet blir mer håndterbart.

Les mer

Alicia Thi Nguyen Ryberg

Vi møter motgang på de måtene vi kan. Noen ganger vokser vi på det, og andre ganger fører det til psykisk smerte og nye problemer som blir tunge å bære. Som psykolog kan jeg ikke fjerne motgang, men jeg kan hjelpe deg med å bli mer stødig i deg selv, i kriser og med mer gjennomgripende problemer.

Les mer

Daniela Glaser

Jeg er utdannet ved Universitet i Oslo, og har erfaring med både ungdom og voksne. Jeg vil gjøre mitt beste for at det skal oppleves som trygt og meningsfullt å snakke om det vanskelige. Hva vi jobber med og hvordan tilpasses dine behov og ønsker.

Les mer

Fra bloggen

Når søvn blir vanskelig

Av psykolog Alicia Thi Nguyen Ryberg, 29. januar 2018 16:14

«Nå kan jeg ikke sovne. Jeg har små hull i øyelokkene» skrev Beate Grimsrud i En dåre fri. Kanskje har du også ligget med øynene lukket men ikke fått sove? Hvis du sliter mye med søvnen, kan du få gode råd mot søvnproblemer i dette blogginnlegget.

Hvorfor skammer vi oss etter å ha opplevd noe overveldende?

Av psykolog Nina Monclair, 5. desember 2017 15:05

Dette innlegget handler om hvordan man kan reagere under og etter en overveldende hendelse, samt hvorfor man ofte opplever skyld og skam i etterkant.

Hva forstår vi når vi forstår en annen?

Av psykolog Alicia Thi Nguyen Ryberg, 28. november 2017 18:52

Det er ikke alltid så lett å sette ord på hva vi forstår når vi forstår hverandre, men så er det jo heller ikke med ord vi forstår hverandre, sånn først og fremst. 

Lykke

Av psykolog Halvor Wennesland Gravdal, 11. oktober 2017 18:15

Hva er det som egentlig gjør oss lykkelige? Og hva kan jaget etter et lykkelig liv gjøre med oss som mennesker? Innlegget går inn på noen vanlige lykke-hinder de fleste av oss opplever i hverdagen som det kan være vanskelig å oppdage. Videre presenteres et verdibasert perspektiv på lykke som kan gi oss noen ledetråder til en mer meningfull hverdag.

Selvtillit og selvmedfølelse

Av psykolog Håvard Steinde, 23. september 2017 19:23

Både selvtillit og selvmedfølelse spiller en rolle i følelsen av å ha en verdi som menneske. Og er derfor sentrale begreper når det kommer til hvordan vi har det med oss selv. Det er likevel fundamentale forskjeller mellom disse to som er interessante å utforske og som spiller en viktig rolle i mange av psykologiske problemer vi mennesker kan oppleve.

Flere blogginnlegg