Vi har vanligvis kort ventetid, og tilbyr samtaleterapi til personer i alle aldre, par og familier. Sammenlignet med andre privatpraktiserende psykologer har vi litt lavere priser, spesielt for deg som er student eller stønadsmottaker. Du trenger ingen henvisning.

Endringsarbeid er avhengig av god personkjemi, en trygg relasjon, og enighet om hvilket arbeid som skal gjøres. Vi vil gjøre vårt beste for å legge til rette for godt samarbeid. Vi har bred kompetanse, slik at vi kan tilpasse arbeidsmetodene til ditt eller deres ønsker og behov. Alle psykologene i Oslo Psykologkollektiv er medlem av Norsk Psykologforening.

Som helsepersonell har vi full taushetsplikt, med unntak for situasjoner hvor vi blir alvorlig bekymret for mindreårige barn, eller hvor det er fare for liv og helse.

Ta gjerne kontakt med en av oss, eller bruk vårt felles kontaktskjema. Du kan lese mer om hver av oss og finne direkte kontaktinformasjon ved å klikke på bildene.

Våre psykologer

Daniela Glaser

Jeg er utdannet ved Universitet i Oslo, og har erfaring med både ungdom og voksne. Jeg vil gjøre mitt beste for at det skal oppleves som trygt og meningsfullt å snakke om det vanskelige. Hva vi jobber med og hvordan tilpasses dine behov og ønsker.

Les mer

Nina Tangstrøm

Jeg tar imot alle som ønsker en form for endring, eller hjelp til å forstå seg selv og andre på nye måter. Det kan handle om å bearbeide tidligere erfaringer, jobbe med fastlåste og uhensiktsmessige mønstre eller behov for støtte gjennom pågående livskriser.

Les mer

Alicia Thi Nguyen Ryberg

Vi møter motgang på de måtene vi kan. Noen ganger vokser vi på det, og andre ganger fører det til nye problemer som blir tunge å bære. Som psykolog kan jeg ikke fjerne motgang, men jeg kan hjelpe deg med å finne nye mestringsmåter, i kriser og med mer gjennomgripende problemer.

Les mer

Elisabeth Adams Kvam

Som psykolog er jeg opptatt av å lytte til det du som kommer har behov for å dele. Enten du kommer med en følelse av at det er noe ved deg selv du ikke helt forstår, eller føler du sitter fast, ser jeg det som min oppgave å støtte deg i en prosess hvor du kan finne mer ut av det som plager deg.

Les mer

Nina Monclair

Livsvansker og strev er noe alle mennesker erfarer, og som vi ofte klarer å håndtere på gode måter. Enkelte ganger kan imidlertid vanskene være for store og fastlåste til at man skal stå i dem alene. I terapi er det rom for å snakke høyt om ting som oppleves fremmede eller vanskelige å dele, og jeg vil være opptatt av at du føler deg hørt og tatt på alvor. 

Les mer

Halvor Wennesland Gravdal

Som terapeut har jeg et helhetlig blikk på mennesket og jobber mye med følelseshandtering, tankemønster og det å finne en retning i livet. Jeg jobber integrativt, noe som innebærer at jeg bruker teknikker fra ulike terapeutiske tilnærminger på ulike problemer.

Les mer

Rikke Middelhuis Eriksen

Ved å snakke om det vanskelige kan vi bearbeide opplevelser, sortere i følelser og tanker, og få nye forståelser av oss selv og andre. Jeg ser terapi som et fruktbart sted å finne nye og gode måter å være med seg selv og andre på. 

Les mer

Nora Svenson Paus

Av og til blir livet ekstra strevsomt og man kan føle seg fastlåst. I slike situasjoner kan det være godt å søke hjelp. Jeg ser på terapi som et samarbeid der vi sammen leter etter nye måter å forstå og se på oss selv slik at livet blir mer håndterbart.

Les mer

Hans Christian Bollingmo

De fleste vil oppleve psykiske vansker i en eller annen form i løpet av livet, og noen ganger kan det være lurt, men også utfordrende, å søke hjelp. Jeg verdsetter en relasjon med respekt, varme og godt samarbeid, og ønsker å bistå i den personlige prosessen som kan oppstå i møte med problemer.

Les mer

Håvard Steinde

Autorisert klinisk psykolog. Erfaring med behandling av et bredt spekter av vansker, inkludert angst, milde til moderate depresjoner, stress, utbrenthet og nedstemthet. Jeg har troen på menneskets iboende potensiale for psykisk vekst og er derfor opptatt av alle faktorer som er med på å danne et godt vekstgrunnlag.

Les mer

Fra bloggen

Sint, såret eller slem?

Av psykolog Halvor Wennesland Gravdal, 20. august 2018 22:24

I vår kultur blir sinne ofte sett på som noe negativt. Det er jo sjelden man skriver «jeg er flink til å uttrykke sinne» på en datingside, eller på jobbintervju trekker fram som en positiv egenskap at man ikke er redd for å være sint. Men hvorfor er det sånn?

Om å gi råd

Av psykolog Nora Svenson Paus, 26. juli 2018 14:34

Kan du gi meg et råd for hvordan jeg skal få det bedre? 

Går du i tankefeller?

Av psykolog Alicia Thi Nguyen Ryberg, 11. juni 2018 20:41

Gikk sjefen forbi deg med sammensnurpet munn og en dyp nyve i panna? Hvis du tenkte «sjefen er sur på meg» kan det hende du gikk i tankefellen personliggjøring og glemte å ta høyde for at sjefen kanskje er skuffet over seg selv, eller sint på sønnens lærer, eller kanskje stresset på grunn av budsjettoverskridelser. Å gå i tankefeller gjør vi alle sammen, men for noen av oss bidrar tankefellene eller tankefeilene til å opprettholde psykiske lidelser.

Når søvn blir vanskelig

Av psykolog Alicia Thi Nguyen Ryberg, 29. januar 2018 16:14

«Nå kan jeg ikke sovne. Jeg har små hull i øyelokkene» skrev Beate Grimsrud i En dåre fri. Kanskje har du også ligget med øynene lukket men ikke fått sove? Hvis du sliter mye med søvnen, kan du få gode råd mot søvnproblemer i dette blogginnlegget.

Hvorfor skammer vi oss etter å ha opplevd noe overveldende?

Av psykolog Nina Monclair, 5. desember 2017 15:05

Dette innlegget handler om hvordan man kan reagere under og etter en overveldende hendelse, samt hvorfor man ofte opplever skyld og skam i etterkant.

Flere blogginnlegg