Vi har vanligvis kort ventetid, og tilbyr samtaleterapi til personer i alle aldre, par og familier. Du trenger ingen henvisning. Videoterapi ved forespørsel.

Endringsarbeid er avhengig av god personkjemi, en trygg relasjon, og enighet om hvilket arbeid som skal gjøres. Vi vil gjøre vårt beste for å legge til rette for godt samarbeid. Vi har bred kompetanse, slik at vi kan tilpasse arbeidsmetodene til ditt eller deres ønsker og behov. Alle psykologene i Oslo Psykologkollektiv er medlem av Norsk Psykologforening.

Som helsepersonell har vi full taushetsplikt, med unntak for situasjoner hvor vi blir alvorlig bekymret for mindreårige barn, eller hvor det er fare for liv og helse.

Ta gjerne kontakt med en av oss, eller bruk vårt felles kontaktskjema. Du kan lese mer om hver av oss og finne direkte kontaktinformasjon ved å klikke på bildene.

Våre psykologer

Hallvard Pladsen

Som psykolog møter jeg ofte mennesker som opplever å stå fast i livet på ulike måter. Det kan være de står midt oppe i en livskrise, en vanskelig relasjon, eller at de står fast i vonde følelser, reaksjoner eller symptomer som de ikke finner veien ut av. Mitt mål er å hjelpe deg slik at du både kan forstå dine egne reaksjoner og følelser, men også finne veien ut av det fastlåste. Jeg har erfaring med flere ulike behandlingsmetoder, men jobber primært med utgangspunkt i psykodynamisk terapi.

Les mer

Emilie W. Guttormsen

Jeg har mange års erfaring som klinisk psykolog i spesialisthelsetjenesten, og jobber blant annet med temaer som selvfølelse, forholdet til egne emosjoner, grensesetting og selvivaretagelse, relasjonsvansker, utbrenthet, stress, sorg, kroppslig smerte, rusrelatert problematikk, søvnvansker, depresjon og angst. Jeg er opptatt av at du føler deg trygg og ivaretatt, og at vi jobber med det som er viktig for deg.

Les mer

Thomas Barratt-Due

Som psykolog har jeg en humanistisk orientering og holder for tiden på med en spesialistutdannelse i psykoterapi innenfor en metode som heter emosjonsfokusert terapi. Foruten om å jobbe emosjonsfokusert bruker jeg elementer fra kognitive og dynamiske terapitradisjoner, og er opptatt av å møte ulike behov og ønsker for behandlingen på en imøtekommende og fleksibel måte.

Les mer

Nora Svenson Paus

Av og til blir livet ekstra strevsomt og man kan føle seg fastlåst. I slike situasjoner kan det være godt å søke hjelp. Jeg ser på terapi som et samarbeid der vi sammen leter etter nye måter å forstå og se på oss selv slik at livet blir mer håndterbart.

Les mer

Liv Marit Nesset

Jeg er psykologspesialist med mange års erfaring i offentlig psykisk helsevern. Her har jeg jobbet med et bredt spekter av psykiske lidelser-, livskriser- og reaksjoner på ulike belastninger som mennesker kan oppleve. Målet mitt er å møte alle med grundig lytting og genuin omsorg.

Les mer

Kristian Schiøtt

Målet mitt er å hjelpe deg å bli bedre kjent med deg selv. Jeg ønsker å hjelpe deg med å sortere tanker og følelser slik at du forstår årsakene til plagene dine, slik at du får det bedre på kort sikt - og kan forhindre eller håndtere plager på lang sikt

Les mer

Astrid Dåstøl

Som psykolog er jeg interessert i hva følelsene våre kan fortelle oss og hvordan de kan lede oss mot å få det bedre med oss selv og andre. Jeg vil gjerne hjelpe deg med å sette ord på følelser, utforske dem og uttrykke dem på en måte som er god for deg og dem du har rundt deg.

Les mer

Sveinung Odland

Spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Jobber både med familier og enkeltpersoner, barn ungdom og voksne. For meg er det grunnleggende å møte mennesker med de utfordringene de har.

Les mer

Alicia Thi Nguyen Ryberg

Hei! Jeg er teoretisk trygg og metodisk kreativ. Taus når det trengs, men også direkte. Jeg bruker min egen sårbarhet for å forstå andres smerte.

Les mer

Tuva Sophie Dahl

Som psykolog er jeg opptatt av å møte mennesker på en åpen og vennlig måte. Jeg har tidligere arbeidet i skolehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten og har lang erfaring i å møte mennesker med svært variert problematikk. Jeg ønsker å gi deg profesjonell hjelp til å oppleve mer mestring og livslyst i din hverdag, enten problemet skyldes indre emosjonelle problemer eller en vanskelig livssituasjon.

Les mer

Lene Therese B. Linnemørken

Noen ganger kan vi møte på problemer som vi ikke klarer å løse på egenhånd. Når disse vedvarer over tid, kan de skape store utfordringer i hverdagslivet vårt. I slike tilfeller kan det være nyttig å snakke med en psykolog. Jeg er opptatt av hvordan problemer påvirker hele mennesket, og jeg jobber mye i skjæringspunktet mellom det psykiske og det fysiske.

Les mer

Nina Monclair

Livsvansker og strev er noe alle mennesker erfarer, og som vi ofte klarer å håndtere på gode måter. Enkelte ganger kan imidlertid vanskene være for store og fastlåste til at man skal stå i dem alene. I terapi er det rom for å snakke høyt om ting som oppleves fremmede eller vanskelige å dele, og jeg vil være opptatt av at du føler deg hørt og tatt på alvor.

Les mer

Fra bloggen

Hvordan forandre følelser

Av psykolog Astrid Dåstøl, 29. oktober 2021 11:58

Når vi har det vanskelig, er det ofte fordi vi bærer på vonde følelser fra fortiden.

Mindfulness og kjærlighet for seg selv.

Av , 20. juni 2021 02:04

Hva betyr det å ha kjærlighet for seg selv? Dette er noe som mange kanskje ikke har reflektert så mye over før.
I teksten under forsøker jeg å reflektere litt rundt dette.

Tanker, følelser og handlinger på godt og vondt.

Av Halvor Wennesland Gravdal, 13. mai 2020 10:05

Tanker, følelser og handlinger henger tett sammen og påvirker hverandre gjensidig. Her er noen ord om hvordan disse henger sammen på godt og vondt og hvordan vi kan bruke dette til å ha det bedre i hverdagen.

Fra korona til karuna

Av , 2. april 2020 13:26

Ordet karuna finner vi i både buddhismen og jainismen og blir oversatt til medfølelse. Hva har korona og karuna med hverandre å gjøre? Hvordan kan mørke tider være kilden til lys?

Prøv videoterapi da vel!

Av , 23. mars 2020 14:52

Kanskje du kan tenke deg å møte psykologen din i et virtuelt terapirom? Selv om korona-pandemien tvinger oss til isolasjon, kan man arbeide terapeutisk med digitale hjelpemidler. 

Flere blogginnlegg