Vi har vanligvis kort ventetid, og tilbyr samtaleterapi til personer i alle aldre, par og familier. Du trenger ingen henvisning.

Endringsarbeid er avhengig av god personkjemi, en trygg relasjon, og enighet om hvilket arbeid som skal gjøres. Vi vil gjøre vårt beste for å legge til rette for godt samarbeid. Vi har bred kompetanse, slik at vi kan tilpasse arbeidsmetodene til ditt eller deres ønsker og behov. Alle psykologene i Oslo Psykologkollektiv er medlem av Norsk Psykologforening.

Som helsepersonell har vi full taushetsplikt, med unntak for situasjoner hvor vi blir alvorlig bekymret for mindreårige barn, eller hvor det er fare for liv og helse.

Ta gjerne kontakt med en av oss, eller bruk vårt felles kontaktskjema. Du kan lese mer om hver av oss og finne direkte kontaktinformasjon ved å klikke på bildene.

Våre psykologer

Halvor Wennesland Gravdal

Som terapeut har jeg et helhetlig blikk på mennesket og jobber mye med følelseshandtering, tankemønster og det å finne en retning i livet. Jeg jobber integrativt, noe som innebærer at jeg bruker teknikker fra ulike terapeutiske tilnærminger på ulike problemer.

Les mer

Håvard Steinde

Autorisert klinisk psykolog. Erfaring med behandling av et bredt spekter av vansker, inkludert angst, milde til moderate depresjoner, stress, utbrenthet og nedstemthet. Jeg har troen på menneskets iboende potensiale for psykisk vekst og er derfor opptatt av alle faktorer som er med på å danne et godt vekstgrunnlag.

Les mer

Hillevi Herrestad

Det er ikke enkelt å være menneske, og problemer har en tendens til å vokse når man ikke orker å forholde seg til vanskelige tanker og følelser knyttet til ulike hendelser. Terapi handler om å få hjelp til å kjenne og anerkjenne det som er, og dermed oppleve å få et friere handlingsrom til å gjøre det som er godt for seg selv i det lange løp.

Les mer

Nina Monclair

Livsvansker og strev er noe alle mennesker erfarer, og som vi ofte klarer å håndtere på gode måter. Enkelte ganger kan imidlertid vanskene være for store og fastlåste til at man skal stå i dem alene. I terapi er det rom for å snakke høyt om ting som oppleves fremmede eller vanskelige å dele, og jeg vil være opptatt av at du føler deg hørt og tatt på alvor.

Les mer

Hans Christian Bollingmo

De fleste vil oppleve psykiske vansker i en eller annen form i løpet av livet, og noen ganger kan det være lurt, men også utfordrende, å søke hjelp. Jeg verdsetter en relasjon med respekt, varme og godt samarbeid, og ønsker å bistå i den personlige prosessen som kan oppstå i møte med problemer.

Les mer

Rikke Middelhuis Eriksen

Ved å snakke om det vanskelige kan vi bearbeide opplevelser, sortere i følelser og tanker, og få nye forståelser av oss selv og andre. Jeg ser terapi som et fruktbart sted å finne nye og gode måter å være med seg selv og andre på.

Les mer

Lene Therese B. Linnemørken

Noen ganger kan vi møte på problemer som vi ikke klarer å løse på egenhånd. Når disse vedvarer over tid, kan de skape store utfordringer i hverdagslivet vårt. I slike tilfeller kan det være nyttig å snakke med en psykolog. Jeg er opptatt av hvordan problemer påvirker hele mennesket, og jeg jobber mye i skjæringspunktet mellom det psykiske og det fysiske.

Les mer

Astrid Dåstøl

Som psykolog er jeg interessert i hva følelsene våre kan fortelle oss og hvordan de kan lede oss mot å få det bedre med oss selv og andre. Jeg vil gjerne hjelpe deg med å sette ord på følelser, bruke og uttrykke dem på en måte som er god for deg og dem du har rundt deg.

Les mer

Jens Marius Halvorsen

Jeg er utdannet psykolog ved universitetet i Århus, og har i tillegg en master i kognitiv og biologisk psykologi ved NTNU Trondheim. Etter endt utdannelse har jeg jobbet med forskning ved psykologisk institutt, UiO, og med behandling og utredning av avhengighetsproblematikk ved AHUS.

Les mer

Sveinung Odland

Spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Jobber både med familier og enkeltpersoner, barn ungdom og voksne. For meg er det grunnleggende å møte mennesker med de utfordringene de har.

Les mer

Alicia Thi Nguyen Ryberg

Vi møter motgang på de måtene vi kan. Noen ganger vokser vi på det, og andre ganger fører det til nye problemer som blir tunge å bære. Som psykolog kan jeg ikke fjerne motgang, men jeg kan hjelpe deg med å finne nye mestringsmåter, i kriser og med mer gjennomgripende problemer.

Les mer

Nora Svenson Paus

Av og til blir livet ekstra strevsomt og man kan føle seg fastlåst. I slike situasjoner kan det være godt å søke hjelp. Jeg ser på terapi som et samarbeid der vi sammen leter etter nye måter å forstå og se på oss selv slik at livet blir mer håndterbart.

Les mer

Fra bloggen

Introvert og like god?

Av psykolog Alicia Thi Nguyen Ryberg, 6. november 2019 16:12

Et søk i dagens jobbannonsene på Finn.no gir 1316 treff på ordet «utadvendt», og to treff på «introvert», ingen på «innadvendt». Man kan jo forledes til å tro at det er bedre å være utadvendt enn innadvendt, men er det nå så enkelt?

Jeg har det vondt, derfor kjefter jeg.

Av psykolog Halvor Wennesland Gravdal, 16. september 2019 20:17

Har du noen gang hatt en kjip dag på og har latt dette gå utover noen andre? 

Hvor lang tid bør terapi ta?

Av psykolog Alicia Thi Nguyen Ryberg, 4. september 2019 17:51

Er man «en dårlig pasient» hvis man trenger lengre tid i behandling enn det som etterhvert har blitt vanlig?

Psykologer kan også streve

Av psykolog Alicia Thi Nguyen Ryberg, 28. mars 2019 21:35

Vi som jobber som psykologer kan av og til føle et press om å være en slags psykisk helses høyborg. Samtidig finnes en utbredt myte om at psykologer stort sett er «klin gærne» og at studievalget er motivert av et ønske om å reparere en selv.

Hold ut!

Av psykolog Nora Svenson Paus, 23. desember 2018 15:55

Jula kan være en vanskelig tid. For noen handler det kanskje mest om å tenke at den går over.

Flere blogginnlegg