astrid

Astrid Dåstøl

Jeg tar imot nye klienter fra januar 2023.

Følelsene dine gir viktig informasjon om hva du trenger for å ha det bra. For meg er det meningsfylt å bidra til at du kan få tilgang til, forstå og håndtere følelser. Av og til kan det også være vanskelig å sette fingeren på akkurat hva som gjør livet så vondt, og da kan utforsking av følelser være et godt sted å starte. Det er viktig at du føler deg trygg og respektert i denne prosessen. Jeg er opptatt av å få til et godt samarbeid med deg, der vi blir enige om et felles mål og hvordan vi best kan jobbe sammen for å nå det.

Jeg har erfaring med ulike utfordringer og psykiske lidelser, som depresjon, angst, uro og stress, sorg, relasjonelle problemer, selvskading og selvmordstanker. Jeg har fullført ettårig videreutdanning i emosjonsfokusert terapi ved Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi (NIEFT).

Jeg tar imot ungdom og voksne. Ta gjerne kontakt på astrid@oslopsykologkollektiv.no eller 45399462 (jobbmobil) for å bestille time. Husk å ikke skrive sensitive opplysninger om deg selv eller andre i e-post eller sms. Velkommen!