astrid

Astrid Dåstøl

Jeg har permisjon fra og med mars til og med desember 2022, og kan derfor ikke ta imot nye klienter for tiden.

Jeg har tro på å utforske følelser i terapi og jobber fortrinnsvis emosjonsfokusert. Følelsene dine gir viktig informasjon om hva du trenger for å ha det bra. Jeg vil gjerne hjelpe deg med å få tilgang til, forstå og håndtere følelsene dine. Det er viktig at du føler deg trygg og respektert i denne prosessen. Jeg er opptatt av å få til et godt samarbeid med deg, der vi blir enige om et felles mål og hvordan vi best kan jobbe sammen for å nå det.

Jeg har erfaring med ulike utfordringer og psykiske lidelser, som depresjon, angst, uro og stress, relasjonelle problemer, selvskading og selvmordstanker. Tidligere jobbet jeg i spesialisthelsetjenesten med utredning og behandling av barn og unge. Der arbeidet jeg blant annet også med familieterapi, foreldreveiledning og tilrettelegging i skolen.

Jeg har fullført ettårig videreutdanning i emosjonsfokusert terapi fra Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi (NIEFT).

Jeg tar imot ungdom og voksne. Ta gjerne kontakt på astrid@oslopsykologkollektiv.no eller 45399462 (jobbmobil) for å bestille time. Husk å ikke skrive sensitive opplysninger om deg selv eller andre i e-post eller sms. Velkommen!