astrid

Astrid Dåstøl

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, med fordypning i psykodynamisk terapi. Jeg har erfaring med å bruke ulike terapiformer og tilpasser behandlingen ut fra behovet til dem jeg møter. Tidligere jobbet jeg i spesialisthelsetjenesten med utredning og behandling av barn og unge. Der arbeidet jeg blant annet også med familieterapi, foreldreveiledning og tilrettelegging i skolen. Jeg har erfaring med ulike utfordringer og psykiske lidelser, som depresjon, angst, uro og stress, relasjonelle problemer, traumer, selvskading og selvmordstanker.

Jeg har tro på å utforske følelser i terapi. De gir viktig informasjon om hva vi trenger for å ha det bra, samtidig som de også kan være utrolig vanskelige å leve med og forstå. Det er viktig at du føler deg trygg, sett og respektert i denne prosessen. Jeg er opptatt av å få til et godt samarbeid med deg, der vi blir enige om et felles mål og hvordan vi best kan jobbe sammen for å nå det.

Jeg tar imot pasienter i alle aldre. Ta gjerne kontakt på astrid@oslopsykologkollektiv.no. Velkommen!