tuva

Tuva Sophie Dahl

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen og har tidligere arbeidet som skolepsykolog for ungdom og som klinisk psykolog i spesialisthelsetjenesten med voksne. Som terapeut er jeg opptatt av å møte mennesker på en åpen og vennlig måte, og har lang erfaring med å hjelpe mennesker med svært variert problematikk. Jeg ønsker å gi deg profesjonell hjelp til å føle deg bedre og oppleve mer mestring og livslyst i din hverdag, enten problemet skyldes indre emosjonelle problemer eller en vanskelig livssituasjon.

I det terapeutiske arbeidet er jeg først og fremst psykodynamisk orientert. Dette innebærer blant annet at jeg ønsker å hjelpe mennesker med å være mer ærlige med seg selv, for på den måten å legge grunnlaget for å leve et mer tilfredsstillende, autentisk og meningsfullt liv. En del av dette arbeidet vil ofte bestå av å utforske og anerkjenne hvordan tidligere opplevelser og følelser kan ha bidratt til antakelser om oss selv og andre som ikke lenger er hensiktsmessige og som skaper problemer for oss i vår hverdag og våre relasjoner her og nå. Jeg har en grunnleggende tro på menneskets evne til å frigjøre seg fra og oppnå varige endringer i fastlåste livsmønstre, og har god erfaring med å støtte mennesker i dette arbeidet gjennom terapi.

Jeg har ledig kapasitet og kan kontaktes på tuva@oslopsykologkollektiv.no for timebestilling. Du kan også booke time direkte via ledigpsykolog.no.