Liv Marit Nesset

Liv Marit Nesset

Jeg er psykologspesialist med mange års erfaring i offentlig psykisk helsevern. Her har jeg jobbet med et bredt spekter av psykiske lidelser-, livskriser- og reaksjoner på ulike belastninger som mennesker kan oppleve. Målet mitt er å møte alle med grundig lytting og genuin omsorg.

Jeg jobber ikke etter én bestemt metode, men med en grunnleggende tanke om at alt du kjenner på er viktige signaler som vi kan bruke til å forstå bedre hva du trenger. Jeg tror også at mye lidelse skyldes at følelsene dine har blitt forbundet med noe truende. Målet mitt er å være her for deg på en måte som gjør deg tryggere og mer nysgjerrig på deg selv og livet ditt. Jeg kan også hjelpe deg videre i behandlingssystemet dersom vi finner ut at du har behov i tillegg til- eller utover det vi kan jobbe med her.

Jeg har ledig kapasitet. Kontakt meg på liv@oslopsykologkollektiv.no eller bestill time direkte på ledigpsykolog.no