benne.jpg

Benne-Christer Bakke

Jeg er psykologspesialist og utdannet ved universitetet i Bergen. Jeg er spesialist i psykoterapi med intensiv dynamisk korttids­terapi (ISTDP) som fordypning, og har bred erfaring fra arbeid i psykisk helsevern med voksne pasienter i poliklinikk og døgnbehandling. Jeg har også erfaring fra arbeid ved familievernkontor og med tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Til daglig jobber jeg ved senter for psykisk helse og rus, Lovisenberg Diakonale sykehus. Jeg har ledig kapasitet på kveld. Ta kontakt på e-post eller book time direkte via ledigpsykolog.no.