Lene Therese B. Linnemørken

Lene Therese B. Linnemørken

I behandling hos meg vil du bli møtt med en kognitiv tilnærming til det du trenger hjelp til. Det innebærer at jeg fokuserer på de utfordringene du står i her og nå, og hvordan vi sammen kan finne løsninger som fungerer for deg. Jeg er opptatt av hvordan tanker, følelser, handlinger og kroppslige sensasjoner henger sammen, og hvordan disse blir påvirket av omgivelsene du er i. Jeg er en aktiv og engasjert terapeut, og jeg ser på behandling som et felles prosjekt hvor mål og metode blir definert i samtaler mellom deg og meg.

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo, med fordypning innen nevropsykologi. Etter endt utdanning har jeg arbeidet som psykolog og med forskning på en smerteklinikk. I tillegg til å arbeide som privatpraktiserende psykolog tar jeg nå en doktorgrad innen psykologisk behandling av langvarige smerter.

Jeg tar i mot klienter med et bredt spekter av problemstillinger, men jeg har særlig erfaring med mestring av kronisk sykdom (smertetilstander, diabetes, m.m.) og langvarige ettervirkninger av sykdommer som kreft og hjerneslag. Jeg arbeider også mye med depresjon, angst, posttraumatisk stresslidelse og søvnvansker.

Ta gjerne kontakt med meg på telefon 47 31 38 51, eller på e-post: lene@oslopsykologkollektiv.no