Nora Svenson Paus

Nora Svenson Paus

Jeg er utdannet ved Universitetet i Oslo og har fordypning i psykodynamisk terapi. Jeg går i veiledning hos en psykologspesialist og er opptatt av å hele tiden arbeide med meg selv som terapeut. Jeg har erfaring med ulike former for vansker knyttet til bl.a. selvfølelse, angst, utbrenthet, aggresjon, stress, sorg, depresjon og problemer i relasjoner.

Jeg er opptatt av å skape et trygt rom der det skal føles komfortabelt å snakke om hva som helst, også tanker og følelser det kanskje føles ubehagelig å innrømme overfor seg selv. Det er viktig for meg at du føler deg akseptert og sett og at vi er likeverdige i det samarbeidet som terapi er. 

Jeg tilbyr blant annet intensiv psykodynamisk terapi med to ukentlige timer. Jeg kan tilby timer på dag- og kveldstid i ukedagene.

Ta gjerne kontakt med meg på tlf. 923 49 276, eller send meg en e-post: nora@oslopsykologkollektiv.no