Schiøtt

Kristian Schiøtt

Når vi mennesker utsettes for nok stress i livet, utvikler vi psykiske forkjølelser - eller psykiske plager. Det kan være opplevelser av overveldelse, anspenthet, grubling, søvnvansker eller at en har mistet livsgnisten. Synet mitt på slike plager er at de er knyttet til det psykiske immunforsvaret vårt. Jeg ønsker å hjelpe deg med å bli mer kjent med dette immunforsvaret, slik at du får hjelp til å håndtere de psykiske plagene du har nå, og forebygge dem i fremtiden. For eksempel avhenger ofte den psykiske helsen vår av at vi ikke opplever nok frihet eller trygghet i relasjonene våre - at det er vanskelig å stole på at de viktigste rundt oss godtar den vi egentlig er. Jeg har erfaring med å hjelpe mennesker som er redde for å bli utnyttet, ønsker mer nærhet men holder folk på avstand, er usikker sammen med andre, er konfliktsky, eller nedprioriterer behovene sine sammen med andre. Som samtaleterapeut er målet mitt at det oppleves trygt for deg å snakke om det som er viktigst for deg - i ditt tempo og på din måte. Jeg har mest erfaring med psykodynamisk terapi, men tilpasser gjerne terapeutisk metode etter behov. Jeg har erfaring med behandling av depresjon og ulike former for angst, traumelidelser, personlighetsforstyrrelser og bipolare lidelser. Jeg ble utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo i 2019, og har siden da jobbet som individual- og gruppeterapeut ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. For tiden tar jeg spesialistutdanning ved Institutt for Psykoterapi.

Jeg jobber kveldstid og kan nås på kristian@oslopsykologkollektiv.no