Emilie2

Emilie W. Guttormsen

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetene i Oslo og Århus. Jeg har mange års erfaring som klinisk psykolog i spesialisthelsetjenesten hvor jeg har jobbet med et bredt spekter av psykologiske tilstander som depresjon, angst, plager med tvang/OCD, psykosomatiske problemstillinger, psykologiske aspekter ved smertetilstander og rusrelaterte problemstillinger.

Jeg tar imot voksne i individualterapi for korte eller lange forløp, og par som ønsker samtaler. Jeg jobber blant annet med temaer som selvfølelse, forholdet til egne emosjoner, grensesetting og selvivaretagelse, relasjonsvansker, utbrenthet, stress, sorg, kroppslig smerte, rusrelatert problematikk, søvnvansker, depresjon og angst. Du trenger ikke ha en konkret problemstilling for å ta kontakt, dette kan vi finne ut av sammen i timene. Jeg er opptatt av at du føler deg trygg og ivaretatt, og at vi jobber med det som er viktig for deg. Jeg vil tilrettelegge for samtale om disse temaene underveis.

Som psykolog er jeg i all hovedsak psykodynamisk orientert. Jeg anvender elementer fra det som kalles emosjonsfokusert terapi, selvpsykologien og intensiv korttidsdynamisk terapi (ISTDP). Jeg bruker også elementer fra kognitiv terapi, avhengig av dine ønsker og temaene som dukker opp i timene. En del av arbeidet vil ofte innebære en utforskning av hvordan tidlige opplevelser, tidlige viktige relasjoner og erfaring med uttrykk av ulike følelser, påvirker deg i livet her og nå. Slike mønstre kan ha vært hensiktsmessig på et tidligere tidspunkt, men kan likevel bidra til psykologisk smerte og plage i dag. Da ser vi på hvordan fortiden kan bearbeides slik at du kan få det bedre her og nå. I andre forløp vil fokuset være utelukkende her og nå, blant annet med utforskning av nyttige verktøy og mestringsstrategier som kan være til hjelp i hverdagen. Disse veivalgene er det du som er med på å bestemme.

Som terapeut er jeg opptatt av både de små og store problemstillingene. Jeg har lang erfaring med å hjelpe mennesker ved bruk av psykologisk samtale, og alle temaer og problemstillinger er velkommen i timene.

Jeg har ledig kapasitet fra 1. oktober, ta gjerne kontakt på e-post emilie@oslospsykologkollektiv.no