Priser

Oslo Psykologkollektiv har dessverre ikke refusjonsavtale med Helfo. Dersom du har privat helseforsikring eller bedriftshelseforsikring kan du imidlertid ofte få dekket endel timer gjennom forsikringsselskapet. 

Merk at ved avbestilling senere enn 48 timer (to virkedager) vil timen faktureres i sin helhet.

Dagtid, kl. 07:30 - 16:00 Helg eller kveldstid, kl. 16.00 - 22.00
Individuell time/familiesamtale 45 min 900 kr 1100 kr
Individuell time/familiesamtale 90 min 1530 kr 1870 kr
Parsamtale/familiesamtale 75 min 1250 kr 1500 kr
Pakkepris 40 timer psykodynamisk terapi (40 x 45 min) 18 000 kr 22 000 kr
Skriftlig arbeid (attester, erklæringer) 0,5 - 1 side 600 kr 600 kr

  • Betaling faktureres etter hver time, eller månedlig etter avtale.
  • Fra januar 2018 får elever og studenter 40 % rabatt på individuelle timer á 45 min på hverdager (540 kr dagtid, 660 kr kveldstid). Elever og studenter som startet sin behandling før januar 2018 får 50 % rabatt til og med juli 2018.
  • Personer som mottar uføretrygd, dagpenger, arbeidsavklaringspenger eller sosialstønad fra NAV får 50% rabatt på individuelle timer á 45 min på hverdager (450 kr dagtid, 550 på kveldstid).
  • Pakkepris for psykodynamisk terapi gjelder kun terapiforløp med to ukentlige timer. Betaling må skje på forhånd, men kan deles opp i fire rater som faktureres for hver 10. time. (450 kr. pr. time på dagtid, 550 kr pr. time på kveldstid).