Priser

Oslo Psykologkollektiv har dessverre ikke refusjonsavtale med Helfo. Dersom du har privat helseforsikring eller bedriftshelseforsikring kan du imidlertid ofte få dekket endel timer gjennom forsikringsselskapet. 

Dagtid, kl. 07:30 - 16:00 Helg eller kveldstid, kl. 16.00 - 22.00
Individuell time/familiesamtale 45 min 900 kr 1100 kr
Individuell time/familiesamtale 90 min 1530 kr 1870 kr
Parsamtale/familiesamtale 75 min 1250 kr 1500 kr
Pakkepris 40 timer psykodynamisk terapi (40 x 45 min) 18 000 kr 22 000 kr
Skriftlig arbeid (attester, erklæringer) 0,5 - 1 side 600 kr 600 kr

  • Betaling faktureres etter hver time, eller månedlig etter avtale.
  • Ved avbestilling senere enn 48 timer i forveien vil timen faktureres i sin helhet.
  • Fra januar 2018 får elever og studenter 40 % rabatt på individuelle timer á 45 min på hverdager (540 kr dagtid, 660 kr kveldstid). Elever og studenter som startet sin behandling før januar 2018 får 50 % rabatt til og med juli 2018.
  • Personer som mottar uføretrygd, dagpenger, arbeidsavklaringspenger eller sosialstønad fra NAV får 50% rabatt på individuelle timer á 45 min på hverdager (450 kr dagtid, 550 på kveldstid).
  • Pakkepris for psykodynamisk terapi gjelder kun terapiforløp med to ukentlige timer. Betaling må skje på forhånd, men kan deles opp i fire rater som faktureres for hver 10. time. (450 kr. pr. time på dagtid, 550 kr pr. time på kveldstid).