Alicia Thi Nguyen Ryberg

Alicia Thi Nguyen Ryberg

Psykodynamisk terapi er mitt faglige fundament, men jeg behersker et bredt spekter av metoder, og har erfaring med mange ulike lidelser. På forespørsel kan jeg utrede for psykiske lidelser, men du trenger ingen diagnose for å komme til meg.

Jeg jobber mye med (unge) voksne som har relasjonelle traumer, og disse terapiene er langvarige. Dersom du ønsker terapi for komplekse traumer bør kvaliteten på vår relasjon blir tilstrekkelig god i løpet av de første par timene. Dersom det ikke skjer henviser jeg deg gjerne videre til gode kollegaer.

Jeg er også dreven på kortvarige og intense eksponeringsterapier: Dersom du har tvangslidelse (OCD) eller spesifikke fobier kan jeg trolig hjelpe deg.

Ta gjerne kontakt med meg på telefon 484 999 53, eller på e-post: alicia@oslopsykologkollektiv.no 


I'm based in psychodynamic therapy, but I can employ a broad range of methodologies, and have experience with several different conditions. I do psychiatric assessments on request, however, a diagnosis is not required for treatment.

I often work with (young) adults suffering from relational trauma, and these treatments are usually long-term and open-ended. If you seek therapy for complex trauma, it is necessary that we manage to establish a working alliance within the first few sessions; we will mutually assess our relation before further collaboration or cessation. Good colleagues of mine might be of help if you and I don't match.

I am also experienced with short-term intensive exposure therapies. If you have obsessive-compulsive disorder (OCD) or specific phobias, I can likely help.

Please contact me by telephone, 484 999 53, or by e-mail: alicia@oslopsykologkollektiv.no