Nina Monclair

Nina Monclair

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, og tar imot voksne i individualterapi. Jeg kan også tilby parsamtaler. Hos meg vil du bli møtt med respekt og interesse, og jeg som terapeut vil være opptatt av det du synes du trenger hjelp til. Både stort og lite kan få plass i terapi. Du vil være den som leder an, samtidig som jeg vil søke å finne balansen mellom å utfordre og støtte deg. 

Jeg jobber gjerne med temaer som selvfølelsenedstemthet og depresjonvansker med kroppsbilde, spiseforstyrrelser, tvangstanker, angst, problemer i relasjoner, ettervirkninger av traumer, og følelser som oppleves vanskelige å håndtere. 

Før jeg ble psykolog studerte jeg klassisk sang i mange år.  


Jeg har påbegynt spesialisering, og tar en treårig etterutdanning i ISTDPHer kan du lese mer om terapiformen. 


Jeg jobber 08.00-16.00 tirsdag og onsdag, og torsdager fra kl 16.00.

Kontakt meg gjerne på nina@oslopsykologkollektiv.no, eller på telefon 458 45 416.


Annen etterutdanning:

- Kursledergodkjenning, "Bufferkurs for par", 2018

- Kursledergodkjenning, "7 prinsipper for gode samliv", 2017