Nina Monclair

Nina Monclair

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, og tar imot voksne i individualterapi. Til daglig jobber jeg i spesialisthelsetjenesten.

Jeg jobber gjerne med temaer som selvfølelsenedstemthet og depresjonvansker med kroppsbilde, spiseforstyrrelser, angst, problemer i relasjoner, ettervirkninger av traumer, og følelser som oppleves vanskelige å håndtere. 

Før jeg ble psykolog studerte jeg klassisk sang i mange år.  


Jeg har en treårig spesialisering i psykoterapi, innen retningen som kalles ISTDPHer kan du lese mer om terapiformen. 


Min kontortid er mandag kveld fra kl 17.00.

Kontakt meg gjerne på nina@oslopsykologkollektiv.no hvis du ønsker time, eller har spørsmål.


Annen etterutdanning:

- Kursledergodkjenning, "Bufferkurs for par", 2018

- Kursledergodkjenning, "7 prinsipper for gode samliv", 2017