Vår

Tanker, følelser og handlinger på godt og vondt.

Av , 13. mai 2020 10:05


Har du noen gang tenkt at livet er monotont, meningsløst og generelt nokså dritt?

I slike perioder preges ikke følelseslivet av positivitet. Og det er fort gjort å havne inn i et handlingsmønster som igjen bare forsterker de negative tankene og vonde følelsene vi har. Når livet er slik kan en invitasjon til å bli med på noe tolkes gjennom ett grått filter som preger hele innstillingen vår. Dette kan gjøre at man kjenner på motstand eller kanskje til og med sinne mot den som inviterer deg med på noe som du ellers kunne syntes er gøy. Andre ganger kan det at en stresset kollega ikke sier hei i forbifarten tolkes mer negativt enn det faktisk er. Dette kan gjøre at vi blir lei oss eller snurt og igjen unngår å snakke med denne kollegaen resten av dagen. Vi kan til og med tenke at kollegaen vår er arrogant og overlegen eller at de egentlig ikke liker oss.

Andre ganger oppleves hverdagen og livet generelt mer givende og lystbetont. Tankene kan være at man er flink i jobben sin, er en god venn, eller at man fryder seg over å planlegge den kommende ferien. Slike tanker kan vekke varme følelser som glede, takknemlighet, nærhet og stolthet. Da blir det fort mye lettere å ta initiativ, få ting unnagjort eller sende melding til noen man ikke har møtt på litt for lenge for å treffes over en kaffe, øl eller middag.

Når sant er sagt har nok de fleste av oss mennesker kjennskap til hvordan tanker, følelser og handlinger henger sammen på disse måtene. Både på godt og vondt. Men de fleste av oss er ikke veldig bevisst disse sammenhengene i hverdagen vår. For i de fleste tilfeller skjer dette helt automatisk uten at vi skjenker det en tanke. Og i de fleste tilfeller medfører ikke denne manglende bevisstheten rundt våre indre prosesser noe negativt med seg.

Men i noen av de øvrige tilfellene kan det være lurt å ta noen grep for å bryte uheldige mønstre som vi alle kan befinne oss i til tider. I veldig mange tilfeller er det første grepet man bør ta rett å slett å bli mer bevisst på hvordan våre tanker, følelser og handlinger henger sammen i enkelte situasjoner. Dette i seg selv kan gjøre at andre løsninger eller måter å tenke rundt ting på blir tydeligere for oss og dermed lettere å håndtere. Det kan også være en fordel å snakke med noen om du føler du er inni et slikt mønster og det går utover livskvaliteten din over en lengre periode.

Det fine med at tanker, følelser og handlinger gjensidig påvirker hverandre er at en endring i en av disse ofte bidrar til endringer på de andre. Eksempelvis kan det å tenke at kollegaen fra det øvrige eksemplet er stresset og har en dårlig dag i stedet for å tenke at vedkommende er arrogant og overlegen føre til helt andre følelser og handlinger. Irritasjon kan bli til medfølelse og ignorering kan bli til støttende handlinger bare ved å tenke annerledes rundt situasjonen. Alternativt kan det å handle annerledes føre til endringer i hvordan vi tenker og føler. Det å gå ut å finne på ting når livet føles litt meningsløst kan føre til at tankemønsteret blir litt lysere og livet føles litt mer innholdsrikt og meningsfylt. Til slutt kan måten vi forholder oss til våre følelser på føre til endringer i hvordan vi tenker og hva vi gjør. Dette kan innebære at man er nysgjerrig og utforsker følelsene vi har i stedet for å forsøke å distrahere oss fra disse eller tenke oss i hjel. Det kan også innebære at vi anerkjenner hvilke følelser vi sitter med i en situasjon som igjen kan gjøre det lettere å tenke etter hva det er vi har behov for og hva vi kan gjøre for å få det bedre. I mange tilfeller vil bare det å vite hva vi føler kunne hjelpe oss.

Hvis du nå sitter igjen med en tanke som kan ligne på denne «Det psykologvaset der har jeg prøvd og det funker ikke» vil jeg oppfordre deg til å utforske hvordan denne tanken påvirker følelsene du sitter med og disse tankene og følelsene igjen vil påvirke handlingsmønsteret ditt.