Foto: Matthew Henry

Hvorfor skammer vi oss etter å ha opplevd noe overveldende?

Av psykolog Nina Monclair, 5. desember 2017 16:05


”Toleransevinduet” er en enkel modell som tar utgangspunkt i nervesystemets fungering. Den dreier seg om at man har et ”vindu” for optimal aktivering, som gjør at man føler seg passe rolig, og f.eks. kan lære seg nye ting. I en situasjon man opplever truende, vil man ofte reagere med å komme i øvre ytterkant av ”vinduet”, i det som kalles flukt-/kampmodus. Da reagerer kroppen spontant pga hjernens i all hovedsak ubevisste tolkning av situasjonen (en struktur som kalles amygdala – hjernens fryktsenter – fyrer), og kroppen vil gjøre seg klar til å flykte, eller til å kjempe dersom faren fremstår som mulig å overvinne. Det som derimot ofte skjer i en overgrepssituasjon, er at situasjonen fremstår som umulig å unnslippe. Da er man i nedre ytterkant av toleransevinduet, og reagerer med å fryse til, bli nummen, og fjerner seg mentalt fra situasjonen. Dette kan oppleves forvirrende, og skape skyldfølelse i ettertid. ”Hvorfor lå jeg bare der?” ”Hvorfor sa jeg ingenting?” ”Hvorfor gjorde jeg ikke motstand?”, ”Hvorfor gikk jeg tilbake?”. Det er viktig å understreke at reaksjonen ikke er noe du velger bevisst, kroppen velger for deg det som synes mest hensiktsmessig utfra et overlevelsesperspektiv. 

Etter å ha opplevd noe overveldende i en relasjon, vil man ofte kunne kjenne på skyld og skam. Dette handler om at mennesket prøver å finne en forklaring på hvorfor noe hendte, for om mulig å søke å unngå dette i fremtiden. Å ta ansvar og skyld er ofte en ubevisst måte å forsøke å ta kontrollen tilbake på, i en vanskelig situasjon. Hvis man har opplevd seg maktesløs, kan det føles viktig å forsøke å endre noe ved seg selv. Når skyld og skam aktiveres, vil man samtidig søke å beskytte seg mot disse vonde følelsene ved å trekke seg tilbake, ligge lavt, vende aggresjon mot seg selv ved f.eks. å bli veldig selvkritisk, eller søke å unngå å kjenne på følelsene ved å for eksempel drikke for mye, trene for mye eller andre ting som distraherer. Skyld og skam henger tett sammen med opplevelsen av egen verdi. Det er sentralt dersom man strever mye med slike følelser etter et overgrep at man jobber med dette i en relasjon med en man stoler på, for å plassere følelser og ansvar der det hører hjemme.