Videoterapi.jpg

Prøv videoterapi da vel!

Av , 23. mars 2020 14:52


Det er koronaepedemi og folk holder seg for det meste hjemme. For noen innebærer dette å leve i et et kaos, mens andre kjenner på ensomhet. Et ungt par forsøker å sjonglere mellom hjemmekontor og å passe to små barn som kjeder seg og river ned gardinene. En eldre mann er i risikogruppen og tar ikke sjansen på å treffe noen. Resultatet er uansett at mange folk er i ferd med å gå på veggen! 

Behovet for psykologhjelp er stort, hjelpetelefonene nedringes, men hvordan søke psykologhjelp nå? Ikke fortvil, det finnes digitale terapirom. Den terapeutiske effekten av digital terapi er dessuten like god som for terapi i direkte kontakt (Carlbring et al., 2018). En studie fant at videoterapi faktisk skjerper målfokus, og at kvaliteten på behandlingsalliansen og kommunikasjon er like god som når klienten og psykologen møtes ansikt-til-ansikt (Cook, J. E., & Doyle, C., 2002).

Men er det trygt? Det finnes mange trygge digitale terapirom, spesielt utviklet for helsepersonell, som oppfyller krav til kryptering og norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren. Videoterapi kan gjøres personvernmessig like trygt og sikkert som et fysisk møte. Løsninger som direktoratet for e-helse anbefaler, og som allerede brukes i primærhelsetjenesten, er Confrere, VisbaCare og Pasientsky. (https://ehelse.no/aktuelt/korona-kom-i-gang-med-videokonsultasjon). 

Blant psykologene i Oslo Psykologkollektiv bruker de fleste Confrere.com. 

For deg som klient fungerer det slik: 

  1. Du får tilsendt en lenke. 
  2. Lenken åpner du på datamaskin, nettbrett, eller mobil. Du registrerer deg i det virtuelle venterommet.
  3. Terapeuten ringer klienten når timen starter, og terapien er i gang. 

Nå som vi i har fått testet videoterapi, opplever vi at vi fort glemmer at samtalen foregår over skjerm. Man har jo viktig arbeid å gjøre! Tilbakemeldinger vi har fått fra pasienter er at det gikk overraskende bra å møtes over video, selv om det kunne kjennes litt uvant helt til å begynne med. Vår erfaring er at videoterapi gir like stor anledning til å stoppe opp og utforske følelser, tanker og opplevelser som ved et fysisk møte. Så prøv videoterapi da vel! 

Kilder: 

Carlbring, P., Andersson, G., Cuijpers, P., Riper, H., & Hedman-Lagerlöf, E. (2018). Internet-based vs. face-to-face cognitive behavior therapy for psychiatric and somatic disorders: an updated systematic review and meta-analysis. Cognitive Behaviour Therapy, 47(1), 1-18.

Cook, J. E., & Doyle, C. (2002). Working alliance in online therapy as compared to face-to-face therapy: Preliminary results. CyberPsychology & Behavior, 5(2), 95-105.