prairie-1246633_1920.jpg

Å peile kursen ut av avmakt i koronaens tid

Av , 20. mars 2020 11:42


I disse tider lever Verden, Europa, Norge, bygder og byer, familier og individer i en unntakstilstand. Merkelappen på denne unntakstilstanden er Korona-pandemien. Vi må forholde oss til brå og omfattende livsstilsendringer, økonomiske tap på kort og lang sikt og bekymringer rundt fremtiden og både i forhold til sykdom og smitte hos oss selv og andre vi er galde i. Dette treffer mange av oss på ulike måter og noen er hardere rammet av konsekvensene enn andre. Når en situasjon blir slik som den er nå er det lett å kjenne på avmakt. Avmakt er en følelse som lammer oss, hvor tanker og handlinger som hjelper oss å håndtere situasjonen på en god måte kan være vanskelige å få tak på. Avmakt kan gjøre oss desperate og gir grobunn for en del irrasjonelle handlinger. Ubehaget en avmektig person kjenner på kan i slike tilfeller kan gå utover andre personer i vår umiddelbare nærhet, sinne mot systemet, eller et overdrevet fokus på dødsfallene og konsekvensene denne pandemien har verden over.

En motgift mot avmakt i denne situasjonen er å se hva man faktisk kan gjøre i situasjonen vi står i. Kort sagt handler det om å gjøre det man kan med ting man kan påvirke og ikke rette for mye fokus på det man ikke har noe kontroll over. En felle vi alle kan gå i er å bruke mye energi på å prøve å påvirke noe som står utenfor vår kontroll når ting blir overveldende og vanskelig. Dette kan gjøre at vi sliter oss ut på ting som ikke hjelper oss og kan også gjøre at vi faktisk ikke bruker energien vår på de tingene vi kan påvirke. Et eksempel på dette i den nåværende situasjonen kan være å konstant lese eller se på alt av oppdateringer om alt mulig som dukker opp i medier og tenke på alle mulige «hva hvis» scenarier som kan påvirke oss. Dette kan gjøre at vi ikke ringer de vi er glade i for å høre hvordan de har det, at vi glemmer å holde oss aktive eller at vi ikke gjør ting som gir oss noen positive innslag i hverdagen.

Som alltid i livet er det utrolig mange ting vi ikke har noe kontroll over. Dette blir vi kanskje mer bevisst på nå enn vi er ellers. Denne kontrollmangelen er ubehagelig for oss mennesker som tross alt liker forutsigbarhet og trygghet. Men i stedet for å fokusere på det, spør heller hva du kan gjøre for deg selv og for andre og få en oversikt og de nyttige handlingsalternativene du sitter med.

Her er min liste:

  • Jeg kan være nøye med å følge retningslinjene fra Folkehelseinstituttet og oppdatere meg på disse. Det vil si holde god fysisk avstand til andre, vaske hender nøye, holde meg hjemme hvis jeg føler meg syk og begrense nærkontakt med personer jeg vet er i risikogrupper
  • Jeg kan omstille meg til å ha kontakt med kolleger, venner og familie via telefon eller video-chat
  • Jeg kan også ta vare på meg selv ved å gjøre ting jeg liker
  • Jeg kan ta en telefon til noen jeg bryr meg om eller tenker på
  • Jeg kan ta forhåndsregler for å unngå å bli smittet og for at jeg smitter andre
  • Jeg kan gjøre noe for noen andre, for eksempel spørre om folk jeg kjenner som er i karantene trenger at jeg handler for dem.
  • Jeg kan lese en bok eller se en serie
  • Jeg kan gå eller jogge meg en tur