torbjorn

Torbjørn Madsen

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen. 

Det kan være mange grunner til at mennesker velger å oppsøke psykolog. En vanskelig livssituasjon, alvorlige psykiske vansker, eller uklare følelser av ulykkelighet, er bare noen eksempler på slike grunner.

Min bakgrunn er primært fra allmennpsykiatri i det offentlige, men jeg tror ikke man trenger å være psykisk syk for å kunne dra nytte av terapi. Å ønske å forbedre sin livskvalitet er for meg et tegn på styrke, ikke svakhet. Jeg er opptatt av å møte mennesker der de er, og å hjelpe dem til å kunne ta valg som hjelper å gjøre livet meningsfullt. For noen vil det være nyttig med råd og tydelig veiledning. Samtidig jobber jeg ut fra humanistiske prinsipper om at den eneste som kan komme fram til hva akkurat du har behov for, i ditt liv, er du selv. Slike svar er imidlertid ikke åpenbare, og det blir vår jobb sammen å utforske dette.

Eksempler på tema jeg har erfaring med å jobbe med er angst, depresjon, belastninger i arbeidslivet, relasjonelle vansker, tvangslidelser, spiseforstyrrelser, sorg og traumer.

Ta gjerne kontakt med meg på e-post: torbjorn@oslopsykologkollektiv.no