klCLjzMyRcaYp%lIyrmf7g_thumb_8736.jpg

Thomas Barratt-Due

Jeg er utdannet psykolog ved universitet i Oslo. Til daglig jobber jeg i spesialisthelsetjenesten ved poliklinikk for voksne med psykiske og rusrelaterte plager. Jeg har erfaring med et bredt spekter av psykiske lidelser med forskjellige grader av alvorlighet og kompleksitet. Dette omfatter bl.a. arbeid med angst, depresjon, traumerelaterte plager, søvnproblemer, selvfølelsesproblematikk, sorgarbeid, relasjonelle utforinger samt rus- og avhengighetsproblematikk.

Som psykolog har jeg en humanistisk orientering og holder for tiden på med en spesialistutdannelse i psykoterapi innenfor en metode som heter emosjonsfokusert terapi. Her kan du lese mer om hva emosjonsfokusert terapi er for noe. Foruten om å jobbe emosjonsfokusert bruker jeg elementer fra kognitive og dynamiske terapitradisjoner, og er opptatt av å møte ulike behov og ønsker for behandlingen på en imøtekommende og fleksibel måte.

Min kontortid er onsdag ettermiddag/kveld fra kl 16.30. Jeg har kapasitet fra og med onsdag 5. oktober.

Kontakt meg gjerne på thomas@oslopsykologkollektiv.no hvis du ønsker time eller har spørsmål.