Sigyn Birkeland

Sigyn Birkeland

For tiden tar jeg dessverre ikke inn flere nye klienter.

Jeg er utdannet psykolog fra universitetet i Oslo med erfaring blant annet fra familiearbeid, krisearbeid og fra arbeid med barn med skader i hjernen. Jeg har fordypning i barne- og familieterapi og liker godt å arbeide med barn, unge og familiene deres. Spesielt har jeg vært opptatt av mobbing og skole, og av samarbeid mellom alle de som har med de unge å gjøre. Jeg tar også imot voksne klienter med ulike problemer og livsutfordringer. Jeg er opptatt av hvordan opplevelser i fortiden påvirker livet vi lever nå, og av hvordan man kan finne nye tilnærminger til livet som gir mening og livsglede. I tillegg til å være psykolog har jeg mange års erfaring som utøvende musiker.

Ta gjerne kontakt med meg på e-postadresse sigyn@oslopsykologkollektiv.no, eller tlf. 90562991.