Rikke Middelhuis Eriksen

Rikke Middelhuis Eriksen

Jeg er nysgjerrig på deg og opptatt av det du opplever som utfordrende. Jeg jobber for en relasjon hvor det kan føles trygt å dele og jeg etterstreber en ikke-dømmende holdning. Fra Universitetet i Oslo har jeg en fordypning i psykodynamisk terapi, men hvordan vi jobber tilpasses dine ønsker og behov. 

I løpet av livet vil mange av oss, av ulike grunner, streve i oss selv og i relasjonen til andre. Da kan det være godt å ha en utenforstående å støtte seg på og tenke høyt med. Temaer som man søker hjelp for kan bl.a. være angst, nedstemthet, aggresjon, vansker med kroppsbilde og spiseforstyrrelser, avhengighet, selvfølelsesproblematikk, relasjonelle eller jobbrelaterte vansker. Noen ganger kan det som oppleves tungt være vanskelig å sette ord på. I terapi kan vi komme mer i kontakt med oss selv, bli bedre kjent med egne følelser og behov, og lettere se og endre mønstre som låser oss fast. 

Jeg tar imot ungdom, voksne og par. Jeg jobber dagtid mandag, tirsdag, onsdag og fredag, og kveldstid torsdag.

Lurer du på om vi kan få til et godt samarbeid? Ta kontakt på rikke@oslopsykologkollektiv.no eller telefon: 469 47 851, så får vi til et møte. Jeg tilbyr også videoterapi.