peder

Peder Dyrnes Stabell

Jeg er utdannet ved Universitet i Oslo, med fordypning i psykodynamisk terapi. Min daglige jobb er ved Søndre Oslo DPS, og så tilbyr jeg timer ved Oslo Psykologkollektiv på kveldstid tirsdager. Jeg tilbyr individualterapi som tar utgangspunkt i en psykodynamisk terapitradisjon, både i kortere og lengre forløp. Jeg tror noe av det som gjør at mange har nytte av terapi, er at de får et trygt rom der de kan utforske, uttrykke og akseptere følelser og sider av seg selv som ellers gjemmes bort.

Jeg har erfaring med behandling av angst, depresjon, traumer, problemer i relasjoner og andre livsvansker.

Ta gjerne kontakt på peder@oslopsykologkollektiv.no, eller på telefon 47 62 35 01.