Nina von Krogh Monclair

Nina Monclair

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, og har arbeidet med både barn, ungdom og voksne. Hos meg vil du bli møtt med respekt og interesse, og jeg som terapeut vil være opptatt av det du synes du trenger hjelp til. Både stort og lite kan få plass i terapi. Du vil være den som leder an, samtidig som jeg vil søke å finne balansen mellom å utfordre og støtte deg. 

Jeg jobber gjerne med temaer som selvfølelse, nedstemthet og depresjon, vansker med kroppsbilde, spiseforstyrrelser, tvangstanker, angst, problemer i relasjoner, ettervirkninger av traumer, og følelser som oppleves vanskelige å håndtere. 

Før jeg ble psykolog studerte jeg klassisk sang i mange år, samt musikkterapi.  


Jeg har påbegynt spesialisering, og tar en treårig etterutdanning i ISTDP. Her kan du lese mer om terapiformen. Som terapeut har jeg et psykodynamisk perspektiv i bunn, men tilpasser metoden i samarbeid med dine ønsker.


Jeg jobber dagtid mandag til fredag.

Kontakt meg gjerne på nina@oslopsykologkollektiv.no, eller på telefon 458 45 416.