Jens Marius Halvorsen

Jens Marius Halvorsen

Svært mange av oss vil møte på forskjellige utfordringer i livet. For å kunne hjelpe deg å mestre slike utfordringer mener jeg det er viktig å kunne møte deg med en tilnærming som fungerer for deg der du er. Jeg tenker det er viktig å ha et perspektiv som omfatter alt fra det helt konkrete og praktisk problemløsende, til større og livsfilosofiske tema.

I selve terapien er jeg opptatt av å skape et rom som gir en god balanse mellom trygghet og utfordring for å skape positive og varige endringer. Målet, slik jeg ser det, er å tilrettelegge for å kunne ta bedre vare på seg selv, gjøre gode valg i livet og evne å vedlikeholde gode nære relasjoner rundt seg. Det er på mange vis de viktigste sidene av å få til en positiv vekst.

Som psykolog og person prøver jeg helst å se det «det friske» i alle jeg jobber med, og anser psykiske utfordringer mer som deler av det normale heller enn at det er noe separat og annerledes. Vi kan alle møte vanskeligheter i verden og i oss selv, og det å jobbe med å overkomme disse kan gjøre oss sterkere og mer innsiktsfulle. Prosessen hvor man jobber med slike utfordringer ser jeg som noe grunnleggende positivt og svært menneskelig.

Jeg ønsker velkommen til samtale hos meg, du kan nå meg på jens@oslopsykologkollektiv.no.