Hillevi Herrestad

Hillevi Herrestad

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo, med fordypning i psykodynamisk terapi og aksept- og forpliktelsesterapi. Psykodynamisk terapi kan beskrives å handle om å bli bedre kjent med seg selv, sine følelser og hvordan man påvirker andre i relasjoner. Aksept- og forpliktelsesterapi fokuserer på å øke tilstedeværelse og aksept for tanker og følelser, samt å bli klar over egne verdier og jobbe med å skape det livet man ønsker å leve.

Jeg ønsker å etablere et trygt rom der du kan være deg selv. Du kan bruke den tiden du trenger til å finne ut mer om hva som er vanskelig og hvordan å gi deg selv det du har behov for. Du må ikke å være syk for å komme til meg. Alle trenger å finne ut av livet sitt i blant, og det er normalt å streve med ting.

Terapi er en investering i seg selv. Hvis du vil finne ut om dette er terapien for deg, er det bare ta kontakt og prøve en time. Du når meg på telefon: +47 95900217 eller på e-post: hillevi@oslopsykologkollektiv.no