Håvard Steinde

Håvard Steinde

Jeg er opptatt av menneskets iboende potensiale for vekst, og er derfor interessert i alle verktøy og tilnærminger som kan bidra med å hjelpe personer å vokse. Derfor har jeg en helhetlig tilnærming til terapi og bruker elementer fra kognitiv, emosjonsfokusert, og mindfulness basert terapi. Jeg har holdt flere kurs om mindfulness (oppmerksomt nærvær) og har selv praktisert dette i 4 år, inkludert lengre intensive perioder med praksis, noe som også har vært til stor hjelp for å forstå meg selv og for å forstå andre. 

I løp av den tiden jeg har jobbet har jeg fått erfaring med behandling av et bredt spekter av vansker. Dette inkluderer bl.a. behandling av angst, milde til moderate depresjoner, stressrelaterte vansker som utbrenthet og nedstemthet.

Jeg er opptatt av å skape et åpent og ikke-dømmende rom for menneskene som kommer til meg, der vi sammen kan utforske å lære om nye positive egenskaper vi kan bruke i møte med oss selv og andre.

Jeg tilbyr behandling for ungdom og voksne. Ønsker du å ta kontakt eller kanskje bare stille noen spørsmål kan du nå meg på tlf: 93221404 eller send en e-post til: haavard@oslopsykologkollektiv.no.