Daniela

Daniela Glaser

For tiden kan jeg dessverre ikke ta imot nye pasienter.

Det å søke hjelp kan være skummelt. Det er vanlig å være usikker på om man orker eller kan ha nytte av å dele vanskene sine med en psykolog. Som terapeut er jeg opptatt av å være åpen og ha respekt for ulike valg og måter å leve på. Valg av metode, altså hva vi skal jobbe med og hvordan, tilpasses dine behov og ønsker. Dette innebærer at jeg noen ganger vil være mer aktiv og veiledende og andre ganger mer støttende. 

Det kan hende du er usikker på hva du sliter med, eller at du ser det klart men ikke klarer å gjøre noe med det. Sentrale oppgaver i terapi er å sortere, se sammenhenger og finne ut av hvordan man kan bryte mønstre eller håndtere utfordringer på nye måter. Jeg ser på terapi som et samarbeid der du får hjelp til å kjenne etter og bli kjent med egne følelser og behov. Dette gjør vi gjennom å utforske situasjoner vi står i her og nå og å bli kjent med hvordan vi har blitt formet av opplevelser gjennom livet. 

Temaer som er vanlig å snakke om er stress, angst, søvnvansker, vansker i relasjon til andre, jobbrelaterte vansker, depresjon, dårlig selvtillitt, prestasjonsangst, rus og avhengighet, perfeksjonisme og tvangstanker.

Ta gjerne kontakt med meg på tlf. 465 00 632 eller e-post: daniela@oslopsykologkollektiv.no