strand 2

Egenomsorg

Av psykolog Nora Svenson Paus, 22. august 2017 21:32


Noen kaller det å vise omsorg for seg selv for egenomsorg, andre ord for det samme kan være selvivaretakelse, selvomsorg eller selvmedfølelse. Det handler om å ta vare på egen helse, vise hensyn til seg selv og gjøre noe godt for seg selv. Men hva innebærer det? Noe som er egenomsorg for én er ikke nødvendigvis det for en annen og vi har alle ulike måter å forholde oss til å være gode mot oss selv. For enkelte er det veldig vanskelig å gjøre noe som er bra for dem, mens for andre er det den mest naturlige ting i verden. Mange forveksler egenomsorg med å være egoistisk og er kanskje til og med opplært til å tenke at det å ta vare på egne behov er å ikke ta hensyn til andre. Mange ganger er det nettopp det å tenke på egne behov som gjør oss i stand til å være der for andre fordi det er helsefremmende og kan gi overskudd.

Å vokse opp med å stadig få høre at man må huske å tenke på andre og at man er egoistisk hvis man avviser andre på grunn av egne ønsker og behov, kan gi en følelse av at å ta hensyn til seg selv eller vise omsorg for seg selv er noe man ikke bør gjøre. Kanskje er det blitt noe man føler skyldfølelse for eller til og med skammer seg over. Det kan også føre til at man kan tenke «det er ikke så farlig med meg», «det er mange som har det mye verre» eller «jeg fortjener ikke hjelp/å få det bedre». Hvis man strever med dårlig selvtillit eller selvfølelse er det gjerne kort vei til slike tanker. I hvilken grad man tar vare på egen helse og egne behov handler også ofte om vaner. Er man vant til å nedprioritere egne behov, blir terskelen for å gi seg selv egenomsorg og søke hjelp gjerne høyere. Mens for andre er det å be om hjelp eller gjøre valg som er gode for dem noe de pleier å gjøre og som dermed blir enkelt.

Det er som nevnt mange måter å vise egenomsorg på. For enkelte kan det være å forsøke å si noe positivt til seg selv hver dag, for andre kan det være å komme seg mer ut i hverdagen, eller å ta tak i noe man har unngått å søke hjelp for, men som har plaget en lenge. Egenomsorg kan også handle om å sette grenser eller skjerme seg. For eksempel i form av å prioritere eller hevde egne behov overfor kollegaer, familie eller venner. For noen vil det å si nei til en invitasjon om noe sosialt eller sette av en kveld til å være alene være god egenomsorg, mens for en annen vil det kunne bidra til isolasjon og ensomhet. Det er viktig å finne ut hva som er god egenomsorg for akkurat deg og å sette seg mål som føles oppnåelige eller realistiske.